Tin tức

Đang Online: 1

Lượt truy cập: 265,763

Giấy nhám thùng XC25


Phát huy tác dụng trong việc mài phá hay đánh bóng bề mặt gỗ ở tình trạng chà khô. 
Đạt hiệu quả cao nếu chọn đúng loại giay nham với lượng hạt cát quy định khác nhau từ #40 đến #60.